Special

Specialsektionen behandlar trummor byggda efter önskemål och experiment.
The special section deals with drums built from specific requirements and experiments.

A-moll (med början på 440hz). A-C-D-E-F-G-a:
A-minor (starting at 440hz):

B-moll (stor flaska, 12 toner). B-C#-D-E-F#-G-A-b-c#-d-e-f#:
B-minor (big bottle, 12 notes):

B-moll (hög flaska, 10 toner). B-C#-D-E-F#-G-A-b-c#-d:
B-minor (high bottle, 10 notes):
no13

C-moll harmonisk. C-D#-F#-G-G#-B-d
C-minor harmonic:

D-dur (liten flaska, 6 toner). D-F#-G-A-B-C#
D-major (small bottle, 6 notes):
no29

D-moll pentatonisk:
D-minor pentatonic:

D-moll (liten flaska, 6 toner):
D-minor (small bottle, 6 notes):