D-moll/D-minor

D-E-F-G-A-Bb-d

Skogsgrubbel. Spelad på en trumma i D-moll och en i pentatonisk D-moll.

Skogsgrubbel. Played on one drum in D-minor and one in pentatonic D-minor.

Spelar på en trumma i D-moll och en i pentatonisk D-moll.

Playing one drum in D-minor and one in pentatonic D-minor.

Spelar på en trumma i D-moll och en i pentatonisk D-moll.

Playing one drum in D-minor and one in pentatonic D-minor.

Improviserad bunkersession i D-moll.

Improvised bunkerssion in D-minor.

Improvisation i D-moll, C-dur och E-frygisk.

Improvisation in D-minor, C-major and E-phrygian.

Improvisation i D-moll och A-moll.

Improvisation in D-minor and A-minor.

Improvisation med tre trummor; A-moll, D-moll och E-frygisk

Improvisation with three drums; A-minor, D-minor and E-phrygian