Info/kontakt

Metallskrot i form av inspaingasolflaskor som spelat ut sin roll, omvandlas av Hobojim Hankdrums till musikinstrument stämda i olika skalor. Med den harmoniska klangen tonerna skapar, kan vem som helst sitta ner och spela sig själv in i ett lugn en sällan annars kan finna.

From old metal rubbish, in the form of propane gas tanks, Hobojim Hankdrums create musical instruments tuned to various scales. The harmonic sounds that resonate from the drums make it possible for anyone to sit down and play themselves into a calmness one rarely encounters.

Kontakt: